background image

Hareskoven

Bierne står lige i kanten af skoven og flyver ud i mark, eng og skovenes krat og trækroner. Bierne laver år efter år nogen absolut interessante honninger med aromaer, vi sjældent finder andre steder.