background image

Præstesø

Bigården ved Præstesø ligger i et smukt, let kuperet landskab, hvor også den større Søndersø ligger. Bierne flyver hér i et område med åben skovbevoksning, græsningsarealer og enge, hvor der blandt andet vokser pil, tjørn og mirabelle.

Præstesø har tidligere været afvandet, men gennem naturgenopretning er vandstanden øget med 2 meter. Søen og de omkringliggende enge blev fredet for få år siden.

Der foregår en del naturpleje i området i form af græssende køer og får, og senest er der udsat en flok ungarske okser med nogle ualmindeligt drabelige horn. Naturplejen har ført til at området nu har en rig og varieret flora med flere sjældne plantearter.